نویسنده = فاطمی نژاد، سید صلاح الدین
تعداد مقالات: 1
1. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-135

حسین شریفی طراز کوهی؛ سید صلاح الدین فاطمی نژاد