نویسنده = جودکی، بهزاد
تعداد مقالات: 2
1. قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 257-291

محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ بهزاد جودکی


2. بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-81

سعید حکیمی ها؛ بهزاد جودکی؛ کیوان غنی