نویسنده = الشریف، محمد مهدی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 159-188

محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی


2. کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-90

مریم جلالی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا فصیحی زاده؛ محمود جلالی


3. سهم اشراق و استدلال در فرایند دادرسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-30

محمد مهدی الشریف