نویسنده = مرادخانی، فردین
تعداد مقالات: 3
1. لایه‌های پنهان قانون اساسی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 235-267

فردین مرادخانی


2. مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 247-273

فردین مرادخانی


3. بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-127

فردین مرادخانی