نویسنده = رئیسی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. نقش «وجدان» در پدیداری حقوق

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 29-65

محمد آقایان حسینی؛ مسعود راعی؛ حمیدرضا جمالی؛ لیلا رئیسی