نویسنده = رضوی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 117-146

رضا حق پناه؛ سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی