نویسنده = صادقی نشاط، امیر
تعداد مقالات: 1
1. هماهنگ سازی حقوق خصوصی در اتحادیه ی اروپا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 293-328

امیر صادقی نشاط؛ حسنا حاج نجفی