نویسنده = قبولی درافشان، سید محمد مهدی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 207-235

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


2. عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-140

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان