نویسنده = تقی زاده، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-98

جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده؛ راضیه تقی زادگان


2. تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 237-272

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده