نویسنده = معبودی نیشابوری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-133

سعید محسنی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی