نویسنده = محسنی، سعید
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 207-235

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


2. عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-140

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


3. مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-133

سعید محسنی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی