نویسنده = حاجی ده آبادی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جرم‌شناختی پدیده‌ی شرکت‌های هرمی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-87

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ سمیرا خادم