نویسنده = صادق نژاد نائینی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-168

محمد روشن؛ مجید صادق نژاد نائینی؛ سید محمدمهدی خلیل زاده