نویسنده = محمودیان اصفهانی، کامران
تعداد مقالات: 1
1. مبانی جرم‌انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 231-258

نسرین مهرا؛ کامران محمودیان اصفهانی؛ امید ابراهیمی