نویسنده = فرح زادی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 177-204

علی اکبر فرح زادی؛ سید مهدی میرداداشی؛ علی کشاورز؛ احسان سلطانیان نژاد