نویسنده = ساداتی، سیدمحمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 55-86

سیده نگین حسن زاده خباز؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری