نویسنده = مسعود، غلامحسین
تعداد مقالات: 1
1. نظارت مراجع برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-92

کرامت بلاغی؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده