نویسنده = شهابی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 149-175

علی شهابی؛ سید حسین صفایی؛ بهروز اخلاقی؛ منصور امینی