نویسنده = علی‌اکبری بابوکانی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-192

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ علی‌اکبر طبایی عقدا؛ فهیمه صادقی