نویسنده = جهانشاهی، آرتین
تعداد مقالات: 1
1. حق‌الوکاله‌های احتمالی و مشروط

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 163-194

ناهید صفری؛ آرتین جهانشاهی