دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 33، پاییز 1398، صفحه 1-242 
2. مبانی انسان‌شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام

صفحه 41-69

سید روح الله حسینی کاشانی؛ عنایت الله شریفی؛ سید محمود علوی


4. شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا

صفحه 105-141

محمدحسین زارعی؛ سید محمد حسینی؛ محمد نجفی کلیانی