دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1398، صفحه 1-283 

مقاله پژوهشی

1. نقد الزام رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس

صفحه 1-22

علی تقی نژاد؛ محمد امین ابریشمی راد


3. صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی

صفحه 65-98

جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده؛ راضیه تقی زادگان


6. واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)

صفحه 157-192

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ علی‌اکبر طبایی عقدا؛ فهیمه صادقی