دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-262 
6. حق‌الوکاله‌های احتمالی و مشروط

صفحه 163-194

ناهید صفری؛ آرتین جهانشاهی