شرایط اقامه دعوای ورود شخص ثالث در حقوق ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22099/jls.2020.29773.2981

چکیده

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم ‌منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن­ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس این‌که وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیش­بینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه می­تواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparetive study of conditions to bring action of intervention in Iran’s law and United States Federal Rules of Civil Procedure

نویسنده [English]

  • Khalil Ahmadi
Faculty member at University of Ahwaz
چکیده [English]

Intervention is one of the ancillary suits that should have the same origin or related to the original action so that the court can consider them altogether. According to 133 article of civil procedure the court is responsible to deal with the both claims simultaneously, only if the result of the main claim is dependent on the result of the intervention. In case that the main claim is not related to intervention, it is not necessary for the court to deal with them together. To be the beneficiary of the subordinate intervention may be in the form of possible interest or subordinate interest. On the basis that the intervener has a possible or subordinate interest in intervening the claim, the condition and proceeding of intervention would be different. This article is allocated to describe action. Basic of article is Iran’s law, as well as comparative study with of American’s federal civil procedure is conducted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intervention
  • Iran’s law
  • Federal Rules of Civil Procedure