حق‌الوکاله‌های احتمالی و مشروط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه مراغه

2 دانشجوی رشته حقوق، دانشگاه مراغه

10.22099/jls.2020.34416.3538

چکیده

یکی از نهادهای رایج در نظام­های حقوقی کامن­لا به‌ویژه امریکا، حق­الوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حق­الوکاله­ها، ‌‌‌‌پرداخت حق‌الوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حق‌الوکاله‌ای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حق‌الوکاله و یا درصدی از محکوم­به، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظام‌های حقوقی با وجود پذیرش این توافق‌ها، در جهت انطباق آن با نظام حقوقی خود، محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند که سبب تفاوت آن و میزان کاربرد و اهمیت حق‌الوکاله مشروط در مقایسه با امریکا شده است. در برخی نظام­ها نیز نهادهایی با کارکرد مشابه این نوع حق­الوکاله­ها پیش­بینی شده است. در حقوق ایران علی­رغم اصل آزادی قراردادها، مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت، نوعی از حق­الوکاله­های مشروط که حق‌الوکاله بخشی از مدعی‌به باشد، با ممنوعیت قانونی مواجه است. در این مقاله با هدف معرفی این نهاد در حقوق ایران و با بررسی مزایا و معایب این نوع حق‌الوکاله­ها در نظام حقوقی امریکا درصدد پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آیا با توجه به مقررات موجود امکان پذیرش حق­الوکاله­های مشروط در حقوق ایران وجود دارد و بر فرض پذیرش، چه فایده‌ای بر آن مترتب خواهد بود؟ به نظر می­­رسد با توجه به محدودیت مندرج در نظامنامه قانون وکالت، پذیرش سایر حق‌الوکاله­های مشروط در حقوق ایران با ممنوعیت قانونی مواجه نباشد و آثار مثبت پذیرش این نوع حق‌الوکاله­ها در نظام حقوقی امریکا می­تواند برخی موانع اقامه دعوا ازجمله هزینه­های مربوط به حق‌الوکاله وکیل را در حقوق ایران مرتفع کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contingency and Conditional fees

نویسندگان [English]

  • nahid safari 1
  • Artin Jahanshahi 2
1 university of maraghe- law departement
2 Law student, Maragheh university
چکیده [English]

Contingency fee is one of the common institutions of common law legal system particularly in the united state. In this type of fees, the payment of fee is conditional to the results of lawsuit. So if the lawsuit fails, no fee would be paid to the lawyer and if the lawsuit is successful, more than usual amount or a pecent of condemned amount will be paid. Despite accepting theses agreement in some legal systems, there are some limitations in order to make conformity with their own legal system which make different, the importance and functions of it in compare with the U.S. In some legal systems, other institutions with the same function are predicted too. In Iran legal system, despite of freedom of contract, according to article 80 of the law of attorney regulations, a type of contingency fees which is a part of a demand are prohibited. This paper with a comparative attitude and with insisting on U.S legal system and clarifiying the conditional and contingency fees and its advantages and disadvantages, defend the accepting of it in Iran legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional fee
  • Contingency fees
  • Percentage Contingency Fee
  • Freedom of contract