تعلیق تأثیر و تعلیق انحلال در عمل صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجارتی و قبول برات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق و علوم پایه، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان؛ زنجان، ایران

10.22099/jls.2020.5698

چکیده

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده‌اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته‌های تحقیق معتقد است که انحلال همه‍ اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می‌توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suspension clause in dissolution and effect on issuance, endorsement and aval, in commercial instruments and acceptance of the bill of exchange

نویسندگان [English]

  • Majid Ghorbani Lachevani 1
  • fereshte Darash 2
1 Department of Law and Basic, Tehran Oil Department, Oil University, Tehran, Iran
2 Department of Privat Law Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In spite of Most, if not all the scholars believe that it is impossible to incorporate the clause for contract effect into the commercial instruments. Commercial law has not emphasized to being unconditional of all legal actions related to commercial instruments. Iranian national Law should be considered in order to articulate unconditional nature of the above mentioned actions and their scope Implicit terms of the commercial instruments in the Iranian Law have been reflected in articles 3 and 23 the cheque act and article 233 of the commercial code. In accordance with article 276 of the Iranian Commercial Code, the clause for contract effect suspension has been allowed in endorsement absolutely, such as guarantees of the bill of exchange. No rule has been laid down as to whether or not it is possible to suspend the dissolution of the legal actions related to the commercial instruments, the commercial code and the cheque act. The Key question is: What is the status of unconditional nature of the commercial instrument in Iranian law, and whether or not the effects or dissolution of all legal actions related to the dissolution of all legal actions related to the commercial instrument is seriously suspended except acceptance of the bill of exchange. The effects issuance of the bill of exchange contracts and promissory notes and endorsement contract and guarantee in all three commercial instrument may be suspended by the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bill of exchange
  • Cheque
  • promissory note
  • suspension clause
  • issuance
  • aval
  • endorsement
  • implicit terms