رهیافتهای حاکم بر دادرسی پذیری حق بر سلامت در نظام های منطقه ای حقوق بشر

نویسندگان

دانشجوی دکترا، دانشگاه شهید بهشتی

10.22099/jls.2019.5580

چکیده

 
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به‌عنوان حقی بنیادین توصیف می­شود که به دلیل تعلقش به حوزه حق­های رفاهی، قابلیت دادخواهی آن از زمان پیدایش این دسته از حق­ها مورد مناقشه بوده است؛ بطوریکه امروزه مهم‌ترین مسئله در این ارتباط، چگونگی دادخواهی و میزان دادرسی‌پذیری عناصر و مؤلفه‌های حق بر سلامت است. بنابراین نوشتار پیش رو بر آن است تا به شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی ضمن ارزیابی و نقد نظریات مخالفان دادرسی­پذیری، رهیافت‌های حاکم بر دادرسی پذیری این حق را بررسی کرده و در پایان به این پرسش پاسخ گوید که آیا نظام­های منطقه­ای حقوق بشر توانسته­اند دادرسی‌پذیری کامل عناصر حق بر سلامت را فراهم سازند یا خیر. به نظر می­رسد که نظام افریقایی حقوق بشر برخلاف نظام امریکایی و اروپایی حقوق بشر تا حدی توانسته است دادرسی‌پذیری کامل حق بر سلامت را در لایه تعهدات حداقلی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches to justiciability of right to Health in Regional Human Rights Systems

نویسندگان [English]

  • Seyed Jamal Seifi
  • hiva hajimolla
PhD Candidate at Shahid Beheshti University