امکان سنجی توقیف مبلغ تسهیلات بانکی در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22099/jls.2020.5575

چکیده

هدف این پژوهش، تلاش‌ در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب‌های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به ‌حساب تسهیلات گیرنده نیز می‌پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب‌های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح می‌شود که در تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات مبادله‌ای از نوع سلف و خرید دین به سبب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادله‌ای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکان‌پذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گسترده‌ای در میدان عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجع اجرایی، می‌تواند از پیچیدگی‌ها در فرآیند اجرای احکام یا اسناد بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seizing the amount of bank facilities in Iranian law

نویسندگان [English]

  • Mostafa Elsan Elsan 1
  • sajjad yavari 2
1 Faculty Member of Shahid Beheshti University, Tehran
2 Ph.D. student of private law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran