تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

اتاق پایاپای یکی از ارکان مهم و اساسی در بازار ابزارهای مشتقه مالی است. کارکرد این اتاق به ‌گونه‌ای طراحی شده است که نه تنها نقض عهد در این بازار را به حداقل می‌رساند، ثبات و اطمینان آن را تضمین و تسویه معاملات در آن را نیز تسهیل می‌کند. این تحقیق با هدف آشنایی جامعه حقوقی و فعالان بازار بورس با کارکرد و نقش اتاق پایاپای در این بازار نگارش یافته است. بنابراین کارکرد و نقش اتاق در بازار مشتقات پرسش اصلی این تحقیق است. در این تحقیق ابتدا کارکرد اتاق و نحوه دخالت آن در بازار مشتقات مورد بررسی قرار گرفته است، سپس این کارکرد با نهادهایی نظیر ایجاب مفتوح، نمایندگی، ضمان و تبدیل تعهد مقایسه شده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که کارکرد و نقش اتاق ضمن شباهت‌هایی که با این نهادها دارد از جهات عدیده با آن‌ها متفاوت است. بنابراین، باید نقش اتاق را به ‌عنوان نهادی منحصر به فرد و با ویژگی‌های خاص خود تحلیل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal analysis of the function and role of the clearing house in financial derivative transactions

نویسندگان [English]

  • Javad Hosseinzadeh 1
  • Dana Mabaudi 2
1 Assistant professor, Department of Law, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 LLM in Private Law, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Clearing house is one of the important and basic institutions in the financial derivatives market. This house has been designed in such ways that not only minimize breaches by dealers of their contracts, but also ensures the security and certainty in the market and facilitates the transactions to be settled. This article aims to raise more awareness on the part of the legal community on the functions and roles of the clearing house in the market. Therefore, we will first discuss the house function in the market and how it intervenes in it and then will compare its nature with such legal institutions as open offer, agency, guarantee and novation and finally will conclude that despite some similarities between these institutions, the house nature differs from them in many respects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial derivative instruments
  • clearing house
  • Stock market
  • Future contract
  • Option contract