سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم‌تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت‌ در تجارت کالاها ایجاد می‌نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین‌المللی، مقاله به دو پرسش مهم می‌پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می‌نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟
مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می‌دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی‌هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت‌نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Health and safety imported goods within the framework of the TBT Agreement and national regulation

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein Shiravi 1
  • Azam Ansari 2
1 Professor in Private law, University of Tehran, (Farabi Campus), Qom, Iran
2 Assistant Professor in Private Law department ,Ferdousi University, Mashad, iran
چکیده [English]

Agreement on Technical Barriers to Trade imposes the two criteria of non-discrimination and prohibition of unnecessary barriers to trade on WTO members and members must take into account these criteria when develop health and safety regulations that limit trade in goods. According to Iran's efforts to join the organization and the importance of the rules on international trade, the article focuses on two questions: What obligations are imposed on the members by these criteria? If and to what extent Health and safety regulations have been observed in Iran?
The article shows that Iran has been good in this field recently, but there are still some inconsistencies with TBT Agreement’s requirements. The revision of health and safety regulations about imported goods in Iran will be a great step to accession to WTO
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free trade
  • Trade restrictive measures
  • Non-discrimination
  • Health and safety
منابع

الف. فارسی

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 1386 ش. هیئت‌وزیران

آیین‌نامه اجرایی کنترل و نظارت شیمیایی بر سموم و مواد شیمیایی، مصوب 1378(هیئت‌وزیران)

آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، مصوب 1364(هیئت‌وزیران)

آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، مصوب 1382(هیئت‌وزیران)

بخشنامه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی و نظارت بر اجرای استانداردهای کالا به استثنای دارو توسط سازمان ملی استاندارد ایران، 1391

بخشنامه ضوابط واردات مواد اولیه دارویی، 1386

تصویب‌نامه اصلاحی در خصوص نصب کیسه ایمنی هوا بر روی خودرو، 1391

تصویب‌نامه در خصوص اجرای اجباری استاندارد نصب کیسه ایمنی هوا بر روی خودرو از ابتدای برنامه پنجم توسعه، 1388

تفاهم‌نامه میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو، 1391

تفاهم‌نامه میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1390

دستورالعمل واردات مواد اولیه و کالاهای فرایند شده آرایشی و بهداشتی و سموم، 1385

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه‌های بعدی آن، مصوب 1371 ش.

قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1364

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 1385 ش.

قانون حفاظت در برابر اشعه، 1368

قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، 1353

قانون حفظ نباتات کشور، 1346

قانون دام‌پزشکی کشور،1350

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، 1334

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، 1346

قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس، 1386

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1379

 

ب. لاتین

Brown, Lesley (editor), (1993). The New Shorter Oxford English Dictionary. Vol.1. UK: Oxford University Press

Button, Catherine, (2004). The Power to Protect: Trade, Health and Uncertainty in the WTO. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing

Desmedt, Axel. (2001). “Proportionality in WTO Law”, Journal of International Economic Law, 4(3): 441-480.

Du, Michael Ming. (2007). “Domestic Regulatory Autonomy under the TBT Agreement: From Non-discrimination to Harmonization”, Chinese Journal of International Law, 6(2): 269-306.

European Communities-Measures Affecting Asbestos and Products Containing Asbestos, Complaint by Canada (1998), last visited: May 24, 2013, available at: http://www. wto. Org / english / tratop _ e / dispu _ e/cases_e/ ds135_e.htm

European Communities-Trade Description of Sardines, Complaint by the Peru (2001), last visited: May 25, 2013, available at: http:// www. wto. org/ english/ tratop_e/ dispu_e/cases_e/ ds231_e.htm

Hestermeyer, Holger, (2007). Article III GATT. In R. Wolfrum, P.T. Stoll and A.S. Fohr (eds), WTO-Technical Barriers and SPS Measures(p.2-45). Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers

Indonesia-Certain Measures Affecting the Automobiles Industry, Complaints by European Communities, Japan, United States (1996), last visited: May 25, 2013, available at: http:// www. wto. org/ english/ tratop_e/ dispu_e/ cases_e/ ds54_e.htm

Japan-Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper, Complaint by the United States (1996), last visited: May 25, 2013, available at: http:// www. wto. org/english/ tratop _ e / dispu _ e / cases_e/ds44_e.htm

Japan-Taxes on Alcoholic Beverages, Complaints by European Communities, Canada and the United States (1995), May 24, 2013, available at: http : // www . wto . org / english / tratop _ e / dispu _ e / cases_e/ds8_e.htm

Koebele, Michael. and LaFortune, Gordon, (2007). Article 4 and Annex 3 TBT. In R. Wolfrum, P.T. Stoll and A.S. Fohr(eds), WTO-Technical Barriers and SPS Measures(p.243-260). Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers

Korea-Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, Complaints by the United States and Australia (1999), last visited: May 25, 2013, available at: http : // www . wto . org / english / tratop _ e / dispu_e/cases_e/ds161_e.htm

Tamiotti, Ludivine, (2007). Article 2 TBT. In R. Wolfrum, P.T. Stoll and A.S. Fohr (eds), WTO-Technical Barriers and SPS Measures(p.210-234). Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers

The Agreement on Technical Barriers to Trade, 1994; available at: http://www.wto.org english/ docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm, last visited: May 24, 2013.

The General Agreement on Tariffs and Trade, 1947; available at: http://www.wto.org/english/ docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm, last visited: May 24, 2013.

The United States-Measures Affecting Alcoholic and Malt Beverages, Complaint by Canada (1992), last visited: May 25, 2013, available at: http://www. wto. org/ english/ tratop_e/dispu_e/ 91alcohm.pdf

The United States-Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, Complaint by Canada (1992), last visited: May 25, 2013, available at: http : // www . wto . org / english / tratop_e/dispu_e/cases_e/ ds381_e.htm.