نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش حقوق بین الملل و عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از چالش­های سال­های اخیر در حوزه­ی محیط زیست، معضل آلودگی ناشی از پسماندها است. مقابله با چنین معضلی به تنهایی از سوی دولت­ها امکان­پذیر نمی­باشد. هزینه­های بسیار سنگین پروژه­های زیست­ محیطی، نیاز به مشاوران، متخصصان و کارشناسان متبحر و ضرورت تصویب قوانین الزام­آور بین­المللی از عمده عواملی هستند که موجب شده است دولت­ها در چارچوب سازمان­های بین­المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها اقدام نمایند. در همین راستا این مقاله به بررسی نقش سازمان­های بین­المللی دارای صلاحیت جهانی در راستای حفاظت از محیط­زیست در برابر پسماندهاو چالش­های فراروی آنهامی­پردازد. این مقالهنتیجه می­­گیرد که با وجود موانع و محدودیت­های گوناگون، سازما­ن­های بین­المللی عملکرد قابل قبولی را در زمینه­ی حفاظت از محیط­زیست در برابر پسماندها داشته­اند؛  به عنوان مثال می­توان به برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در حوزه­ی تصویب کنوانسیون­های مرتبط با پسماندها همچون کنوانسیون بازل، در خصوص حمل و نقل فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها، مصوب 1989 میلادی و نیز فعالیت­های اجرایی مدیریت پسماندها در برخیاز مناطق به­وسیله­ی برنامه­ی محیط زیست ملل متحد (یونپ)اشاره کرد. به­هر حال برای ایفای نقش موثرتری از سوی این گونه سازمان­ها در مدیریت پسماندها، بایستی همکاری بیشتری میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، به ویژه در زمینه­های انتقال دانش و فن­آوری، ارائه­ی کارشناسان متخصص و تامین منابع مالی لازم در چارچوب سازمان­های مزبور صورت گیرد.
 
 
 

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of International Organizations in Combating Environmental Pollution Resulting from Wastes

نویسندگان [English]

  • Farhad Talaie 1
  • Elham Heidari 2
1 Academic Member of the Facultyof Lawand Political Science, Shiraz University
2 LLMGraduateof InternationalLaw, Facultyof Law andPolitical Science, Shiraz University
چکیده [English]

One of the challenges of recent years in the field of the environment has been environmental pollution resulting from wastes. Combating this pollution cannot be done only by States. High costs of environmental projects, the need to use advisors and experts, and the necessity of adopting internationally binding laws are among the main reasons that have persuaded States to work and act together in the framework of international organizations in order to preserve the environment against pollution resulting from wastes. It is in this context that this paper examines the role of international organizations in the preservation of t he environment against wastes and also deals with challenges facing these organizations in this regard. This paper concludes that despite barriers and limitations international organizations have been experiencing, they have reasonably acted for the protection of the environment against wastes. For example, references can be made to the adoption of conventions related to wastes, such as the Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal (1989) and activities of the United Nations Environment Programme (UNEP) in the management of wastes in certain regions. It should be noted that if international organizations are going to play a more effective role in the management of wastes, there should be more cooperation between industrial countries and developing countries, especially in transfer of knowledge and technology, exchange of experts, and allocation of financial resources within these organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preservation of the Environment
  • Combating Environmental Pollution
  • Wastes
  • International Organization

منابع و ماخذ:

1. منابع فارسی

الف) کتب

-آقایی، سید داوود. (1387). حقوق سازمان های بین المللی. تهران: انتشارات عدالت.

-بیگ زاده، ابراهیم. (1389). حقوق سازمان­های بین المللی. تهران: انتشارات مجد.

-تقی زاده انصاری، مصطفی. (1387). حقوق سازمان­های بین المللی. تهران: نشر قوس.

-زمانی، قاسم. (1387). حقوق سازمان های بین المللی. تهران: انتشارات شهر دانش.

-طلایی، فرهاد. (1389). حقوق سازمان­های بین المللی. تهران: انتشارات جنگل.

-کیس، الکساندر و دیگران. (1379). حقوق محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی. تهران:  انتشارات دانشگاه تهران.

-کوروکولاسوریا، لال. (1390). مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه محمد مهدی حسینی. تهران: نشر میزان.

-موسی زاده، رضا. (1386). سازمان های بین المللی. تهران: نشر میزان.

-موسوی، فضل الله. (1385). سیر تحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست. تهران: نشر میزان.

ب) مقالات

-ببران، صدیقه. (1385). "اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در زمینه­ محیط زیست". نشریه راهبرد، 41: 161-168.

-پارسا، علیرضا. (1387)."حقوق بین الملل محیط زیست و تجارت آزاد: تضاد یا تکامل". مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی.149و 150: 120-129.

-دبیری، فرهاد، عبادی، تقی و دیگران. (1389). "بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون pops در ایران به منظور ارائه­ی چارچوب قانونی برای کنترل آلاینده های آلی پایدار در سطح ملی". 2: 133-144.

 -شیرودی، مرتضی. (1382). "آژانس بین المللی انرژی اتمی (زمینه ها، ساختارها و عملکردها)". نشریه فلسفه و کلام (رواق اندیشه). 23: 42-59.

-نیکبخت، حمیدرضا. (1382). "نظام حقوق سازمان تجارت جهانی". مجله تحقیقات حقوقی. 37: 67-132.

ج) پایان نامه

سیجانی، اصغر. (1390). "ارزیابی حقوق کارآمدی سازمان های بین المللی در حمایت از محیط زیست". به راهنمایی دکتر فرهاد طلایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

 

د) منابع اینترنتی

- بهبودی، علی.(1393)."آلاینده های شیمیایی".

www.gerdavari.com.

-سازمان بنادر و دریانوردی. (1392) "ساختار کمیته های اصلی و فرعی ایمو".

www.intagencies.pmo.ir

- سازمان بنادر و دریانوردی. (1393). "مراکز دریافت مواد زائد از کشتی ها"

                                                            www.maritimesafety.ir

- شیری گرگانی، علیرضا. (1392). "پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی".

www.doe.ir

- دفتر نمایندگی تجاری جمهوری اسلامی ایران. (1386)."سازمان جهانی تجارت ومحیط زیست"

www.irtr.gov.ir

- فن بازار ملی ایران. (1385). "معرفی سازمان جهانی مالکلیت فکری".

www.techmart.ir

- ویکی پدیا. (1392). "پلی وینیل کلراید".

www.fa.wikipeida.org

- ویکی پدیا. (1393). "آزبست".

www.fa.wikipedia.org

 

2. منابع لاتین

 

A)        Books

-          Butler,W.E.(1987). International Law and the International System. Martinus Nijhoff: Dordrecht.

-          Gibson, John S. (1991). International Organizations Constitutional Law and Human Rights. Praeger Publisher: United States of America.

B)        Articles

-          Annette Petsonk, Carol.(1990). “The Role of the United Nations Environment Programme(UNEP) in the Development of International Environmental Law”. Amirican University International Law Review.5: 351-391.

-          International Atomic Energy Agency. (2012).”Tchenical Coopration Report for 2011”. Director General.GC (56)/inf/4: 1-52.

-          International Maritime Organization.(2008).”The Law of the Sea for the International Maritime Organization”, Secretariat of the International Maritime Organization: 1-22.

C)      Resolutions

-          Resolution a.348(IX). (1975). “Provision of Reception Facilities for Oil Residues and Wastes under the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships”.

-          Resolution A.395 (x).(1977).”Accptance of Duties Under the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter”.

-          Resolution A.582(14). (1985). “Guidelines for the Constraction and Equipment of Ships Carryings Hazardous Liquid Wastes in Bulk for the Purpose of Dumping at Sea”.

-          Resolution A.676(16).(1989).“Transboundary Movement of Hazardous Wastes”.

-          Resolution MEPC.43(30).(1990). “Prevention of Pollution by Garbage in the Mediterranean”.

-          Resolution A.742(18).(1993). “Procedures for the Control of Operational Requiement Related to the Safety of Ships and  Pollution Prevention”.

-          Resolution A.748(18). (1993). “Code for the Safe Carriage of Irradiate Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes in Flasks on Board Ships”.

-          Resolution MEPC.71(38).(1996).”Guidelines for the Development of Garbage Management Plans”.

-          Resolution A.896(21).(1999).“Provision and Use of Port Waste Reception Facilities”.

-          MEPC.1/Circ.671. ( 2009).”Guide to Good Practice for Reception Facility Provides and Users”.

-          Resolution MEPC.219(630).(2012).”Guidelines for the Implementation of  Marpol Annex V”.

D ) Conventions

-          United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972.

-          Convention  on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter, London,1972.

-          ernational Convention for the Prevention of pollution from Ships,(MARPOL Convention),1973.

-          Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal, Basel, 1989.

-          Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste, 1990.

-          Bamako Convention on the Ban on the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa, 1991.

-          Rio Declaration on Environment and Development, 1992.

-          Protocol  to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and other Matter, 1972, London, 1996.

-          Joint Convention on the safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, 1997.

-          Rotterdam Convention on the prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, Rotterdam, 1998.

-          Convention on Access to Information, Public Participation in Decision- Making and Access in Environment Matters, (Arhus), 1998.

-          Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Stockholm,2001.

E)      Internet Sources

-          BASEL. (2014).”The Convention, Overview”, www.basel.int.

-          EPA. (2014). “What is Integrated Solid Waste Management”. www.epa.gov .

-          IAEA. (2015). “Radioactive Waste, Bulletin”.www.iaea.org.

-          IAEA. (2013).“ Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management”. www.iaea.org.

-          IAEA. (2014). “Waste Technology Section”. Www. iaea.org.

-          IEHIAS. (2014). “Defining the Stakeholders; An Example from Wastes”. www.integrated-assessment.eu.

-          IMO. (2014). “Prevention of Pollution by Garbage from Ships”. Www. imo.org.

-          GEF. (2013). “Detail of GEF Project# 123”. www.thegef.org.

-          GEF. (2013). “Detail of GEF Project#4617”. www.thegef.org.

-          GEF. (2013). “Detail of GEF Project#3282”. www.thegef.org.

-          GEF. (2013). “Detail of GEF Project#5052”. www.thegef.org.

-          GEF. (2013). “Detail of GEF Project#59”. www.thegef.org.

-          GEF. (2013). “Detail of GEF Project#2138”. www.thegef.org.

-          UNEP. (2010).”Govermental Council of the United Nations Environment Programme”. www.unep.org.

-          UNEP.(2014). “International Environment Technology Center (IETC)”.www.unep.org.

-          UNEP.(2013). “Demonstration, Pilot Projects”. www.unep.org.

-          UNEP.(2013). “Technology Support”. www.unep.org.

-          WTO.(2015). “Environment History”. www.wto.org.

-          UNEP.(2013). “Capacity Building”.www.unep.org.

-          UNEP.(2013). “Multi-stakeholder Policy Dialogue on E-waste

   Management”. www.unep.org.

-          UNEP.(2013).“Development of Eco-Towns in the Asia-Pacific

Region”.www.Unep.org.

-          University of California:Santa Cruz.(2013). “Green Purchasing Guide”.

-          UNITAR. (2013). “The Unitar Institute History”. www.unitar.org.

-          UNITAR. (2013). “The  Unitar Institute” www.unitar.org.

-          UNITAR. (2014). “Unitar’s Chemicals and Waste Management Programme” www.unitar.org.

-          UNITAR. (2013).”Chemicals and Waste Management at UNITAR”

-          UNITAR. (2013). “Global Partnership on Waste Management Biennium

Conference”. www.unitar.org.

-          UNITAR. (2013). “Guidelines for the development, review and updating of National Waste Management Strategies”. www.unitar.org.

-          WHO. (2013). “Health-Care Waste management”. www.who.int.

-          WHO. ( (2013). “WHO Core Principles for Achieving Safe and Sustainable Management of Health-Care Waste”. www.who.int.

-          WORLDBANK. (2013). “History”.www.worldbank.org.

-          WORLBANK. (2014). “Solid Waste Management”. worldbank.org.

-          WORLDBANK. (2013). “AZ Integrated Solid Waste Management Project (AF)” www.worldbank.org.

-          WORLDBANK. (2013). “Ningbo Municipal Solid Waste Minimization and Recycling project”. www.worldbank.org.

-          WORLDBANK. (2013). “Maldives Ari Atoll Solid Waste Management Project”. www.worldbank.org.

-          WORLDBANK. (2013). “Projects & Operations”. www.worldbank.org.

-          WTO. (2013). “Trade and  Environment”. www.wto.org.