الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم‌ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به‌عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه‌شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین‌المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس‌کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین‌المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین‌المللی وضع مقررات بین‌المللی و وادار کردن نظام‌های حقوقی داخلی به تبعیت از آن‌ها است. تکامل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر را از حمایت بین‌المللی برخوردار نموده است؛ اما در روابط بین‌الملل تجاری، قابل‌ذکر است که اصولاً تجارت بین دولت‌ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل‌گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متأثر از تحولات حقوق بین‌المللی به‌طورکلی است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human Rights obligations in WTO’s documents

نویسنده [English]

  • Mohammad Emami
Associate Professor, University of Shiraz
چکیده [English]

Abstract
Human rights and trade are two main elements of today’s human life which have the greatest impact on people's relationships. Human rights are a selection of obligations that must be followed in all aspects of the human life, consisting trade .The WTO, as the biggest and most powerful trade structure in the world which can support the international trade, influences human rights - especially economic human rights - that is directly related to this structure. But organized documents and acting method of this organization could not act positively in this course.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • WTO
  • Human rights
  • Economic human rights
  • Trade

منابع

الف. فارسی

امیرارجمند اردشیر (1386)، «بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین الملل (حقوق رفاهی) در نظام‌های حقوقی داخلی».مجله آموزه های قرآنی، سال هفتم، 23: 46-27.

آندره ساپیر و دیگران (1384)، «جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی به سوی آزاد سازی تجاری» فصلی از گزارش پیتر ساترلند (آخرین دبیر کل گات) و هیأت همکاری درباره آینده سازمان تجارت جهانی 15 فوریه 2004 «در مسائل و تحولات تجارت بین الملل از گات تا سازمان تجارت جهانی»(1384)، تنظیم و ویرایش احمد اخوی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

بی­نام(1386)، چالش‌های سازمان تجارت جهانی برای کشورهای در حال توسعه» بانک مقالات و اطلاعات سال

دعایی حبیب‌الله و محمد رضا یاقوتی(1383)، «آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش دستباف کشور». بررسی‌های بازرگانی، دوره جدید، سال اول، 8.: 13-3.

رضوی، نادر (1376)، مکانیسم‌های بین المللی حمایت از حقوق بشر، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

طریقتی، پریسا(1387)، ابزارهای حقوق بشر اقتصادی در سازمان تجارت جهانی، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

 

ب. انگلیسی

Anonymous, “AI Urge WTO Members to Ensure Human rights are the Basis of considerations in HK”

At:http://asiapacific.amnesty.org/apro/aproweb.nsf/pages/issue11_WTO

Anonymous, “HUMAN RIGHTSANDWORLD TRADE AGREEMENTSUsing general exception clauses to protect human rights" The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2005 )New York and Geneva, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Anonymous, “The WTO Erodes HUMAN RIGHTS Protections Three Case Studies”.November 15, 1999.available at: http://www.globalexchange.org/wto/CaseStudies.html

Anonymous, “Trade and Labor Standards Subject of intense debate WTO" - Official ministerial website - about the ministerial - labour.htm

Anonymous, “Trade and environment”, available at: http://www.wto.org

Anonymous, “The system helps promote peace”.10 benefits of the WTO trading system. Available in: http://www.wto.org

Anonymous, “3. Rules make life easier for all10 benefits of the WTO trading system" available in: http://www.wto.org

Chossudovsky Michel “World Trade Organization (WTO): An illegal organization that violates the Universal Declaration of Human Rights” available at: http://www.cambridge.org/catalogue/catalogueasp?isbn=9780521872560

 Cleveland Sarah(2001), “Human Rights Sanctions and the WTO,” in Environment, Human Rights and International Trade, edited by F. Francioni (Oxford: Hart, 2001),

Dommen Caroline, Ben Lilliston and Smaller Carin and the others(2005), ” Planting the Rights Seed: A human rights perspective on agriculture trade and the WTO” 2005 at:www.cpd-bangladesh.org/presentations/04%20M%20ali

Fitzpatrick Joan and Anita Ramasastry(1999), "Human rights, big business intersect on WTO" stage Sunday, November 28, 1999 University of Washington,

Gabrielle Marceau(2002), WTO dispute settlement and human rights”, European Journal of International Law, vol. 13, No. 4.

       Howse and Makau Mutua ibid, p.2

Howse Robert and Makau Mutua(2000), Protecting human rights in a Global Economy Challenges for the World Trade Organization 2000 available at: http://www.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/globalization/wtoRightsGlob.html

“ILO” available at: http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/enforced/reprsnt/index.htm

Jawara Fatoumata and Aileen Kwa(2004), "Behind the Scenes at the WTO the Real World of International Trade Negotiations," London: Zed Books.

Joost Pauwelyn(2005), “The UNESCO Convention on Cultural Diversity, and the WTO: Diversity in International Law-Making?”, ASIL Insight November 15, 2005 available in: http://www.asil.org/insights/2005/11/insights051115.html

Ranald Patricia(2002),“Introduction to the Seminar on Alternatives to the WTO” Agenda,10th November, 2002, Tom Mann Theatre, Sydney, Public Interest Advocacy Centre and AFTINET Convenor.available at: http://www.aftinet.org.au/papers/ranald3.html

Robinson Mary and Susan Whelan and the other(2003), ” TOWARDS DEVELOPMENT: HUMAN RIGHTS AND THE WTO AGENDA PANEL DISCUSSION”, cancun, mexico, 12 sep 2003 co-sponsored by Rights and Democracy and 3D-Trade-Human Rights-Equitable Economy

 Sykes  Alan O, “ INTERNATIONAL TRADE AND Human rights: AN Economic PERSPECTIVE”  at: https://www.law.berkeley.edu/students/curricularprograms/ils/papers/sykesInternationalTradeandHR.doc

Zagel Gudrun Monika, “WTO & Human Rights: Examining Linkages and Suggesting Convergence”. IDLO Voices of Development Jurists, Vol. 2, at: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm/abstract_id.