مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2550

چکیده

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه­ی حقوق قراردادها نقش  ارزنده­ای را ایفا می­نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه­های اقتصادی صورت  می­پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه­ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش­های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط      می­شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام­های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل گیری حقوق جدید قراردادها، طراحی الگوهای نوین توثیق توجه نظام­های حقوقی را به خود جلب نماید. تأثیر غیرقابل انکار ساختار و روش تضمین از طریق اموال بر توسعه­ی سرمایه گذاری موجب شده است که الگوهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان دو الگوی مبتنی بر اصول مشابه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوی وحدت نظام توثیقی و الگوی نظام توثیقی تخصصی. مطالعه­ی تطبیقی تحولات نظام­های توثیقی نشان می­دهد که مرحله­ی سنتی و محدود نظام توثیق با ابزار بسترساز  نهادهای میانه به سوی نظام واحد توثیقی در حال تحول است. حقوق ایران نیز علی رغم متون قانونی بازدارنده توسعه­ی نظام توثیق اموال، در عمل روندی رو به پیشرفت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study Of Mortgage Systems Development Process

چکیده [English]

Nowadays, security institutions in law of contracts collection have significant role. Because, supply of contractors financial capability in accepting the obligation is basically done by obtaining of credit from economic firms. Granting financial facilities by such enterprises is related to existence of insurance of efficiency methods to warrant paying back of debt. Insufficiency of the classical security systems has been  caused to forming the new contracts law, in order to accessing simple and assured ways for quick changed economic and commercial contemporary systems, designing  of security modern models attracted the consideration of legal regimes .The undeniable influence of security over financing development result in surveying of  several patterns proficiency.
Tow patterns, based on similar maxim, are most attractive: unification security system pattern and specialized security system pattern.
The comparative study of mortgage systems evolution demonstrates that the limited and traditional secure regime stage by underlying tools of “median entities” is evolving. Also, Iranian legal system, in despite of the restrictive and preventive legal texts of security system development, practically has a process to advancement.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security of personal property
  • Security of real property
  • security of after-acquired property
  • security of intangible property
  • Economic development
  • unification security system pattern
  • specialized security system pattern