توافقات ضد‌ رقابتی در روابط تولید‌کننده و عرضه‌کننده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2549

چکیده

اگر‌چه مبتنی بر دیدگاه سنتی روابط تجاری تولید‌کننده و عرضه‌کننده مشمول اصل آزادی قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگیری از موانع ورود به بازار و کاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه نموده است. در این مقاله تلاش شده است با توجه به نو‌ظهور بودن مفاهیم حقوق رقابت، متون قانونی تصویب‌شده در ایران با نمونه‌های مشابه سایر کشور‌ها مورد مقایسه قرار گیرد و بر مبنای ارزیابی مصادیق این نوع توافقات و آثار هریک، نقاط ضعف و قوت متون قانونی ایران تبیین گردد. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد رویکرد مورد پذیرش و مقبول، تحلیل آثار توافقات ضد‌رقابتی و  عدم اتکای صرف به قالب آن‌ها است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti Competitive Agreements between Producers and Distributors

چکیده [English]

Competition law, as one of the branches of private law, is based on capitalism and free market theory in economy. Its main purpose is to improve economic efficiency. This article addresses the principles of competition law about commercial communication of producers and distributors. The article explains anti competitive agreements between them and the sorts, fundamentals, and effects of agreements. It also considered different thoughts of legal validity of anti competitive agreements. As a result it is safe to say the best is to analyze agreement economically, based on the situation of the parties and their market power.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition law
  • Anti competitive agreements
  • Resale price maintenance
  • Price fixing
  • Distribution agreements