بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2548

چکیده

اینکه آیا دولت­ها می­توانند از زور علیه تروریسم در قلمرو دولت دیگر استفاده کننده یا نه بارها درعرصه بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سال 1945 دولت­ها از زور علیه تهدیدات تروریستی استفاده کرده­اند ولی همواره این عمل آن­ها با انتقاداتی از سوی جامعه بین المللی روبرو شده است. توسل به زور علیه تروریسم در 20 سال گذشته با تغییراتی مواجه بوده است. این رویه تحت الشعاع دکترین دفاع مشروع مورد تأیید قرار گرفته و می­توان گفت بخشی از سیاست مبارزه با تروریسم را تشکیل می­دهد. در خصوص اختیار توسل به زور شورای امنیت علیه تروریسم نیز منشور ملل متحد پاسخ قاطعی ندارد و باید مقررات آن را برای یافتن راه حل مناسب مورد تفسیر قرار داد. تحقیق اخیر نشان می­دهد که در طول دو دهه گذشته رژیم منشور سازمان ملل متحد مورد تعدیل قرار گرفته تا جایی که اجازه می­دهد که علیه تروریسم به زور متوسل شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of Resort to Force against the International Terrorism from the Perspective of International Law and International Jurisprudence

چکیده [English]

The question whether states can resort to force against terrorism in the territory of another state has been discussed and surveyed repeatedly. Since 1945 the governments have used force against terrorism, but they have always been criticized by the international community. Resort to force against terrorism has undergone some changes since the last 20 years. This practice according to self-defense doctrine has been justified and it can be assumed that it comprises a part in the policy of antiterrorism combats. The question of whether the Security Council is authorized to resort to force against terrorism has also been examined and in this respect, the United Nations charter has not given any concrete answer and we must interpret its provisions   to find a solution. Recent research shows that over the past two decades, the United Nations Charter has been modified to the extent that it allows the resort to force against terrorism.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Self-defense
  • resort to force
  • Security Council
  • United Nations Charter