اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2359

چکیده

ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526  قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.
   بی‌توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک‌هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The accummulation the direct and indirect causes in the islamic penal cod 1392

چکیده [English]

The Islamic penal cod adopted in 1392 has been revised the criteria for recognition of the sponsor in the accumulation the direct and indirect causes and it has resorted to contrasted foundation that while opposing some of legal principles and rational criteria and also they contrast with some of the articles of this act too.
This revision that accompany with a lack of separation between linear accumulation  factors (with non simultaneous  effect ) and other operators (with simultaneous effect )  has disturbed many of the concept of criminal law such as participation and accessory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causal Relationship
  • Direct and indirect factors
  • Simultaneous and Non Simultaneous Effect