ماهیت حقوقی سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2355

چکیده

اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک‌ها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپرده‌گذاری» می‌نمایند. علی‌رغم رواج این‌گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می‌رسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپرده‌گذاری‌های بانکی بپردازد. از این‌رو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگی‌های اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس در مرحله بعد قراردادهای سپرده‌گذاری بانکی با عقود مشابه نظیر قرض، مضاربه، وکالت و غیره مقایسه شود و در نهایت ماهیت حقوقی قراردادهای مذکور تبیین شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal nature of deposits in Banks

چکیده [English]

People usually contract with banks and financial institutes, which is so-called as “deposit”. Although it is prevalent, but actually the nature of these kinds of contracts do not clearly established in our legal system. It seems, however, there is no usury, but in fact, it does not help. The paper aims at explaining the legal nature of these deposits in the banks. Therefore, it has tried to explain initially the characteristics of these deposits. Then the researcher is going to compare bank deposit contracts with their analogues such as: loan; bailment of a capital; empower, etc and finally to help clarifying the legal nature of the contracts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Contracts
  • Short-term Deposit
  • Long-term Deposit
  • Bank deeds
  • Uncertain Contract