تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982

10.22099/jls.2012.224

چکیده

پس از خاتمۀ جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثۀ تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطۀ آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولت‌های غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا، با این ادعا که سیاست‌های موجود در زمینۀ مقابله با اشاعۀ سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع، از کارآیی لازم برخوردار نیستند، طرحی را پیشنهاد کرد که هدف آن مبارزه با اشاعۀ سلاح‌های با قدرت تخریب وسیع از طریق هوا، خشکی و دریا و جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به این سلاح‌ها بود. این طرح، 11 عضو اصلی دارد که معتقدند این طرح هیچ تعارضی با حقوق بین‌الملل ندارد و تا کنون شمار قابل توجهی از دولت‌های دیگر نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کرده‌اند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که این طرح تعارضات جدی ای با حقوق بین‌الملل و خصوصاً حقوق دریاها دارد. این طرح برخی دولت‌ها و بازیگران غیردولتی را هدف قرار داده است. از جمله، ایران، لیبی، سوریه و نیز برخی گروه‌های تروریستی، مانند گروه القاعده. از آن جا که کشور ما نیز جزو اهداف این طرح محسوب می‌شود، لذا بررسی دقیق این طرح و میزان تطابق و تعارض آن با حقوق بین‌الملل، ضروری می‌نماید. همین امر ما را بر آن داشت که به بررسی تعارضات این طرح با اسناد موجود در زمینۀ حقوق دریاها و اصول ریشه دار این رشته از حقوق بین‌الملل از جمله، «اصل آزادی دریانوردی» پرداخته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contradictions of the Proliferation Security Initiative with the Law of the Sea Convention 1982

چکیده [English]

After the end of the Cold War and the subsequent breakdown of the Soviet Union, weapons of mass destruction have become more accessible to states and non-state actors. In addition, the terror attack of September 11, 2001 has become a cornerstone of fight against terrorism in the large scale and therefore western states seek to fight it seriously. The United States of America, with the claim that current policies for fighting proliferation of (WMD), are insufficient, proposed an initiative (the so called Proliferation Security Initiative) to prevent accessibility of terrorists to them. The principal members of this initiative believe that it has no contradiction with international law and until recently a large scale of states have declared their support for the initiative. In contrast, some believe that the initiative has serious contradictions with international law, especially with the law of the sea. Some countries (like the Islamic Republic of Iran, Libya, Syria) and some terrorist groups (like Al Qaeda) are target of the initiative. As our country is subject to the initiative, it is necessary to analysis its contradiction and conformity with international law. In particular, this paper examines the contradictions of the Initiative with the 192 Convention on the Law of the Sea and with the established principles of the Law of the Sea, such as the “Principle of Freedom of Navigation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proliferation Security initiative
  • The 1982 Law of the Sea Convention
  • Contradictions
  • Weapons of Mass Destruction
  • Terrorism