تاثیر جهانی شدن بر روابط کار و تامین اجتماعی

10.22099/jls.2012.222

چکیده

در این مقاله آثار جهانی شدن را بر روابط کار و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داده‌ایم. جهانی شدن اقتصاد و گرایش کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تاثیر عمیقی داشته است. اصول حاکم بر اقتصاد جهانی و شرایط‌ پیوستن به این قافله جهانی، همراه با سیاست‌هایی است که رابطه مستقیمی با کاستن از حمایت‌های اجتماعی در روابط کار و تامین اجتماعی دارد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی که همراه با خصوصی کردن اقتصاد ،رقابت آزاد، مقررات زدایی، حذف تعرفه‌ها، انعطاف پذیری در قوانین حمایتی، شرایطی است که بستر را برای جهانی شدن فراهم می‌آورد. نقش و سیطره شرکت‌های چند ملیتی بر اقتصاد در عصر جهانی شدن باعث کاهش نقش دولت‌ها در روابط کار و تامین اجتماعی شده و شاهد عقب نشینی دولت‌ها از سیاست‌های حمایتی خود در زمینه‌های فوق هستیم. جهانی شدن بر امنیت شغلی کارگران، حقوق و مزایا، کارگران مهاجر، استانداردهای کار، میزان مستمریها، سالخوردگان و بازماندگان تاثیر منفی داشته، که ادامه این روند می‌تواند باعث تشدید فقر و نابرابری‌ اجتماعی شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Globalization on Labour Relations and Social Security

چکیده [English]

       This article examines the effects of globalization on labour relations and social security. Globalization of economy and the desire of States to join the World Trade Organization (WTO) have had extensive effects on economic and social rights of citizens. The principles governing the world economy and the conditions for joining the WTO are in such a way that the policies of States have direct effects on the reduction of social protections in the areas of labour relations and social security. Conditions such as privatization, free competitions, deregulation, elimination of tariffs, and legal flexibility in protective laws are the necessary prerequisite for globalization. The role and dominance of multi-national companies on economy in the era of globalization has reduced the role of States in the areas of labour relations and social security and as a result States do not follow their protective policies in these areas. Globalization has had negative effects on job security for workers and their wages, migrant workers, labour standards, the salary for elderly people and the relatives. If this trend continues, it can cause more poverty and social inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Labour Relations
  • Social Security
  • Labour Standards
  • Workers
  • Social Protection
  • State