مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

10.22099/jls.2012.220

چکیده

رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می‌رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری "مباشرتا" انجام می‌دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of the Responsibility for Executing the Constitution of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The President has the responsibility for executing the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The concept of the responsibility of executing of the Constitution is facing some ambiguities in the legal system of Iran. It seems that the President is responsible for executing the Constitution as a whole except those affairs that the leader performs them himself. The responsibility of executing of the Constitution contains the duty for executing the Constitution itself and accountability towards it.In order to do this responsibility, the President has the legal powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsibility
  • Execution
  • Control
  • The President
  • The Constitution