نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین‌المللی کالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2046

چکیده

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می‌شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می‌شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان‌شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش‌بینی باشد. این­گونه پیمان‌شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین‌المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین‌المللی 1980 وین آمده است. عبارات مندرج در ماده یادشده کلی است و تطبیق بر مصادیق را دشوار می‌سازد. لذا تفاسیر گوناگون مفهوم نقض اساسی قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Breach of Contract Under The Cisg

چکیده [English]

Breach of contract is of two kinds: fundamental and non fundamental. Fundamental breach not only damages  the core of contract but it also deprives the other party of what he is entitled to. Breach of contract can be considered as fundamental when its result is foreseeable for the defaulting party or for a reasonable person in the same circumstance. Such defaults are of great importance in International Commercial Contract law and are mentioned in Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods,1980, Art. 25. Written statements of the above mentioned Art. is so general that makes it difficult to conform with cases. Therefore various interpretations about the concept of Fundamental Breach of Contract go on and on
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Breach of Contract
  • Fundamental Breach
  • International Commercial Contract
  • International Sale
  • Convention on Contracts for the International Sale of Goods