شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه شیراز

چکیده

شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و می­توان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه­ایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش می­کند از منظر قانون، دکترین و رویه قضایی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و ضمن نقد نظریات مطرح شده در دکترین و رویکرد اتخاذ شده در رویه قضایی رویکردی مطلوب در این رابطه ارائه دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Personality of the Plaintiff in the Administrative Court of Justice

نویسنده [English]

  • Mohammad Emami
Asociate professor in public law department, Shiraz university, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The personality of the plaintiff in the Administrative Court of Justice is one of the questionable subject matters over Administrative Court of Justice that affecting jurisdiction of that court. Since the establishment of the Administrative Court of Justice, there has been a dispute over the question is the plaintiff affective, with regard to its private personality or public personality, in the acceptance of the claims in the court? And may the plaintiff observed, with regard to its private personality, as diagnosis criterion for the actionable claims in the court?
 This article tries to examine the subject matter from the perspective of law, doctrine and judicial proceeding and to criticize the under consideration theories in doctrine and the approach that accepted by judicial proceeding. It attempts, therefore, to yield a right approach to the subject.            
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisdiction
  • Administrative Court of Justice
  • Personality of the Plaintiff
  • Doctrine of law
  • Judicial Proceeding