ماهیت الزام¬آور یا غیرالزام¬آور اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین¬المللی دادگستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.1914

چکیده

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه­ای مختصر نیز با دیگر رشته­های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enforceability or unenforceability of interim and conservatory measures issued by international court of justice

چکیده [English]

Interim and conservatory measures are special legal entities which have specific functions in the domestic law, but in international public law, it is not explicitly mentioned and its availability as a binding procedure is unknown. The reason for such difference between domestic law and international public law is the text of art. 41 of the statute of international court of justice and art. 91 of the UN charter which are both unclear in stating this procedure as an enforceable one.
       In this article, in order to make a clarification of this classical procedure, we are going to make a comparative consideration among other branches of international law specifically international trade law to show how these types of measure are treated in practice.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urgency
  • Obligatory
  • Comment
  • Temporary