دعوای اضافی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.1910

چکیده

در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی بر خلاف دیگر دعاوی طاری (متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث) بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است.این دعوا از جهت کلمه‌ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص (اصطلاحی) است. معنای عام آن شامل هرگونه تغییر در ارکان اساسی دعوا، خواسته و یا علت دعوا است که در حقیقت تحت عنوان تغییرات دعوا شناخته می‌شود. در معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می‌شود که خواهان خواسته‌ جدیدی را با تقدیم دادخواست به دعوای اصلی نظر به ارتباطی که با آن دارد ضمیمه می‌کند. نویسندگان در این مقاله مفهوم، ضرورت، شرایط و احکام این دعوا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا در نهایت با نمایاندن نقاط مبهم، متفاوت و مشابه آن با تغییرات دعوا گامی هر چند کوچک بردارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Additional Claim

چکیده [English]

            In contrast to other ancillary suits (such as competing claims, compulsory presence of a third party, and intervention of a third party)­, there are no particular regulations in the Iranian Civil Procedural Law to define principles and rules govering " additional claim". The word " additional" within the context of this term has two meanings. Its general meaning includes any change in the essential elements of the claim, the purpose of the claim, and the reason for the claim, which generally known as " changes in the claim". In its specific meaning, it refers to a claim submitted under a new demand which is attached to the original claim due to its relation to the original claim. Accordingly, this paper analyses the concept, necessity, conditions and rules govering the additional claim in order to clarify the existing ambiguous points, differences and similarities with the changes in the claim
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Change of the purpose of the Claim
  • Increase in the Demand
  • Reduction in the Demand
  • Complete Relation
  • Ancillary Suit
  • Original Claim