وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1810

چکیده

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموال شخص حقوقی را برعهده دارند، می­توانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگر، آیا از مفهوم اداره کردن،خارج ساختن اموال از ملکیت مؤسسه آن هم بصورت بلاعوض،استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله  حاضر بر این عقیده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و این اختیارات ناظر به اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمی­گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vaqf of Properties of Legal Enteties

چکیده [English]

Legal person has valid existence and its character is distinct and independent from its incorporaters.Nevertheless it needs real persons to show its capabilities in outside world. So all legal and executive acts of these persons are done by their managers. But among imaginable actions of the managers ,
Vaqf of properties is an important one. We should investigate possibilities or impossibilities of vaqf of properties of legal entities by their managers. For this purpose, we investigate legal nature relationships of managers and legal persons and the extent of their authorities. This article wants to respond to the question whether directors and administrators of legal persons have the authority to make vaqf of its properties. Conclusion of the article is the negative answer to this question and the Authors believes that such a legal act is out of the authorities of managers of legal entities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vaqf
  • Legal Person
  • Managers of Legal Entity