بررسی کیفرشناختیِ جنایات بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1806

چکیده

جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین‌المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش‌های گسترده‌ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه‌های دخیل در بروز این جنایات،‌ به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات‌هایی پرداخته می‌شود که می‌تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بین‌الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازات‌‌ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می‌رسد که نظامِ فعلیِ مجازات‌ها در دادگاه‌های کیفریِ بین‌المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی،‌ به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره‌ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات‌های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه‌ای را برای مجازات‌های اِعمال شده نسبت به جنایات بین‌المللی تبیین نماید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Penological Investigation of International Crimes

چکیده [English]

Beside the internal micro and macro offences, from the early days, human community has permanently faced international offences and crimes such as war crimes, genocide, and crimes against humanity. During the past years, extensive efforts have been made to fight against such crimes and criminals. In this article, it is assumed that individuals and groups that are in charge of these crimes should be broughtperpetrators to justice and punished based on their responsibilities. Because the international criminal law is still afflicted with some kinds of problems related to the lack of legality of penalties, in this study, some penalties that should be applied for such cases are investigated. It seems that the current system of international criminal penalties, does not match these crimes and it is necessary that the international community finds new remedies for this incompetence in order to establish justice and security in the world. For this purpose, the international community should either change current penalties or define theoretical basis and specific purposes for implemented penalties against international crimes
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penalty
  • International Criminal Law
  • ICC
  • Penology
  • Imprisonment
  • Execution