تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1805

چکیده

از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن­ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distinction between Justifications and Excuses in Internationl Criminal Law

چکیده [English]

Justifying grounds (justifications) refer to those objective circumstances wich justify an unlawful act. Grounds for excluding criminal responsibility (excuses), on the othr hand, refe to personal characterisic of the defendant caused his not responcible. Distinction between justifying grounds and to grounds for excluding criminal responsibility accepted in municipal law of majority countries, particularly in civil law countries. Also in Iranian criminal law separation between justifing grounds and excuses is existence. But in international criminal law inexistence such separation. Concidering importance separaition between such grounds lookout particular juridical consequences that apiece own accordingly also in international criminal law separation between such grounds must be existence. Important question that arguable here is determination criterion for this separation. It seems for representation accorate criterion this separation is better to use from criterion that accepted in municipal law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justifications (Justifying Grounds)
  • Excuses
  • International Criminal Law