موضوعات = مسئولیت مدنی
تعداد مقالات: 3
1. مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 227-258

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی


2. تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 237-272

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


3. بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-73

جمشید جعفر پور؛ مجتهد سلیمانی ابوالحسن؛ محمد رحیمی سکه روانی