موضوعات = حقوق جزا و جرمشناسی
تعداد مقالات: 23
2. آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-194

حسین سلطانی فرد؛ محمود مالمیر؛ حسن عالی پور


3. بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 100-130

سیمیندخت دریابیگی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی


4. علت‌شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-99

مجتبی جاویدی


5. راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-77

اکبر وروایی؛ عیسی بنی نعیمه


6. جرم فراتر از قصد در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق مصر

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-127

ابوالحسن شاکری؛ امیر آلبو علی


8. تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 129-156

ابوالحسن شاکری؛ سید مسود حیدری


9. واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-25

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده


10. بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-81

سعید حکیمی ها؛ بهزاد جودکی؛ کیوان غنی


11. درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-50

حسن پوربافرانی؛ علی امیدی؛ بهروز قلیزاده


12. تحلیل جرم‌شناختی پدیده‌ی شرکت‌های هرمی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-87

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ سمیرا خادم


13. استناد به روح قانون در دادرسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 227-241

محمد باقر عامری‌نیا؛ علی جمادی


14. عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-18

مصطفی جباری؛ جلیل امیدی


16. بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 183-213

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر


17. اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-56

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر اعتمادی


19. بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 173-197

سید امین نجات؛ فرهاد دبیری


21. بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 99-122

محمد هادی صادقی


22. مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-123

احمد حاجی ده آبادی