موضوعات = حقوق بین الملل
تعداد مقالات: 28
26. اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 87-114

عبدالمجید سودمندی


28. ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 27-59

بیژن عباسی؛ مرتضی رستمی